Grozio salono sveikatos ir saugos reikalavimai

Kiekviena įmonė, kurioje įvyksta su sprogimu susijusi technologija, yra priverstas turėti sprogimo apsaugos dokumentą. Įstatymas reikalauja, kad tokią medžiagą turėtų pripažinti darbdavys, pvz., Įmonės direktorius, prezidentas, įmonės savininkas ir kt.

Apsaugos nuo sprogimo dokumentą nustato ES teisės aktai ir nacionaliniai standartai. Griežtai apibrėžtos taisyklės nurodo, ką reikėtų rasti tekste, kokia tvarka išsamūs duomenys turėtų būti siunčiami informacijai.

Padalintas dokumentas egzistuoja trimis dalimis.

Pirmajame yra bendra informacija apie sprogimo pavojų. Tarnyboje esančios potencialiai sprogios atmosferos pateikiamos tiksliai. Priklausomai nuo pavojaus standarto ir stiprumo, erdvė priskiriama sprogimo pavojingoms erdvėms. Ankstyvojoje sprogimo apsaugos dokumento grupėje taip pat yra trumpas esamų apsaugos priemonių apibendrinimas.

Kitoje dokumento pusėje pateikiama išsami informacija, kartu su rizikos analize ir sprogimo rizika. Jis pasižymi būdais, kaip užkirsti kelią sprogimui ir apsaugoti nuo neigiamo sprogimo poveikio. Antroje dalyje taip pat nurodomos techninės ir organizacinės saugumo priemonės.

Trečioji sprogimo apsaugos dokumento dalis atidedama nuo žinių ir patvirtinamųjų dokumentų. Čia gaunami įrašai, sertifikatai, patvirtinimai ir metodai. Dažniausiai jie rodomi užsakyto sąrašo ar pareiškimo situacijoje be papildymo.